Bộ lịch sử Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng được Sa Môn Thích Giác Quang, biên soạn gồm 04 tập; chia thành bảy chương :

Tập I : Hoa Sen Bên Núi Xưa (chương I, chương II)

Tập II : Hoa Sen Trong Nắng Mới (chương III, chương IV)

Tập III : Hoa Sen Vi Diệu Pháp (chương V)

Tập IV : Còn Mãi Những Hoa Sen (chương VI, chương VII và những phụ trang hình ảnh sinh hoạt tại Quan Âm Tu Viện, những bút pháp, bút tích của văn nhân thân hữu).

Hoa sen là hình ảnh của bậc Bồ tát trong đạo Phật, trước khi thành Phật các vị thị hiện sống trong thế tục mà không bị ô nhiễm thế gian, làm lợi lạc cho đời, cho chúng sanh và cho con người. Hoa sen còn là biểu tượng quê hương Việt Nam, một Bác Hồ, một đất nước vươn lên bên bờ Thái Bình Dương muôn đời chịu bao nhiêu làn sóng vỗ, bão bùng giông tố, nhưng vẫn sừng sững dưới gầm trời Đông Á. Suốt một ngàn năm thuộc Tàu, hơn một trăm năm thuộc Tây và gần 20 năm hứng chịu bom đan chiến tranh Việt – Mỹ nạn nghèo đói, thiên tai…nhưng Việt Nam vẫn đứng vững sánh vai với các quốc gia trên chính trường quốc tế như hoa sen nhân bản Việt sinh từ trong bùn nhơ mà vẫn tinh khiết thanh lương, nhẹ nhàng siêu phóng.

Hoa sen bên núi xưa ghi lại thời kỳ Tổ Sư khai sơn Tông phái, những thắng cảnh Non Bồng (Tổ Đình Linh Sơn) , tổ chức sinh hoạt tu hành cho Tăng Ni, những sinh hoạt Phật Sự tại trường học, Phật học đường tây Phương Bồng Đảo, Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ. Đại Hội kết tập lần thứ nhất Tại Quan Âm Tu Viện…

Hoa Sen Trong Nắng Mới ghi lại việc hình thành Quan Âm Tu Viện, Hội sở Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng và sơ lược về những Đạo Sư sáng lập Tông phái, sinh hoạt tu hành tại Quan Âm Tu Viện.

Hoa sen Vi Diệu Pháp nói về tư tưởng giáo lý của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng và pháp môn Niệm Phật (Tịnh độ tông).

Còn mãi những hoa sen là kết tập danh bộ những Tự Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường, Am, Đạo Tràng trên toàn quốc và chư tôn giáo Phẩm Tăng Ni chung tông môn làm Trụ Trì. Chư Tăng Ni Tín sĩ có công đức với Tông Môn với Đạo Pháp với dân tộc và cho Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã viên tịch.

Hôm nay soạn xong tập I , tập II, và tập III, riêng tập IV soạn giả sẽ cố gắng biên sọan cho hoàn thành. Tại tập IV thuộc chương cuối, chia thành nhiều tập, trước mắt chia thành 2 tập 4 A v 4 B.

Đây l tập 4 A; soạn giả luôn dành cho hậu tấn Tăng Ni, Phật Tử kế tục viết tiểu sử của chư Tăng Ni. Cu sĩ có công đức đưa vào bộ sử. Xin nhắn, họ phải được đưa vào Sử Đông phương để tạo thành những đóa sen hồng tươi thắm cho Phật pháp. Phật giáo Việt Nam hôm nay và cho muôn đời sau.

Thành tâm kính lễ mười phương Tam Bảo ba đời, chư tịch đại sư Tổ sư, Đức Sư Ông, Đức Tăng Chư Tôn Sư, những người có công lao với đạo pháp và dân tộc Việt Nam đã trên 45 năm hộ trì cho con thành tựu đạo nghiệp và luôn bước trên đường hoằng pháp lợi sanh.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát

Đồng Nai Quan Âm Tu VIện

Cuối Đông, năm Quý Mùi 2003

Sa môn Giác Quang cung bạch

                                                                                                       


 

 

 Có phản hồi đến “Còn Mãi Những Hoa Sen - Lời Mở Đầu”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com