NHỮNG TĂNG NI TRONG TÔNG PHONG

LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG

(Hệ Thống Quan Am Tu Viện góp phần công đức với Tổ Quốc Và Dân Tộc)

1. Đức Tôn Sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước:

- Sáng lập Tông Thái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng – sáng lập Phật Giáo Từ Thiện Xã Hội Miền Đông Nam Bộ – sáng lập Phật Học Đường Tây Phương Bồng Đão – sáng lập Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ – sáng lập trường Trung Tiểu Học Lâm Tỳ Ni. Viện Chủ các Chùa Nhứt Nguyên Bửu Tự, Long Sơn Cổ Tự, Quan Âm Tu Viện, Quan Âm Tự, Tịnh Xá Thắng Liên Hoa, Chùa Long Phước Thọ, Bửu Hoa Ni Viện, Phước Ân Tự và Tổ Đình Linh Sơn Tự. Có công trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và mỹ cứu nước. Được Chủ Tịch nước khen tặng.

- 01 Huân Chương kháng chiến chống Pháp Hạng III

- 01 Huân Chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng III

2. Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác :

- Sáng lập Tông Phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng – sáng lập Phật Giáo Từ Thiện Xã Hội Miền Đông – sáng lập Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ – sáng lập Phật Học Đường Tây Phương Bồng Đão – sáng lập trường Trung Tiểu Học Lâm Tỳ Ni- Viện Chủ các Chùa Quan Âm Tu Viện, Nhứt Nguyên Bửu Tự, Long Sơn Cổ Tự, Quan Âm Tự, Tịnh Xá Thắng Liên Hoa, Chùa Long Phước Thọ, Bưu Hoa Ni Viện, Chùa Tam Thiện, Phước Ân Tự, Tổ Đình Linh Sơn I (cơ sở Tăng) và Tổ Đình Linh Sơn II (cơ sở Ni). Thuộc gia đình Liệt Sĩ. Ni Trưởng có công trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và công tác từ thiện nhân đạo trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ đất nước. Được Chủ TỊch Nước khen tặng và trung ương các Hội Đoàn khen tặng

- 01 Huân Chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng III

- 3 Huy chương vì sự nghiệp Chữ thập Đỏ Việt Nam

- 01 Huy hiệu “ Người Tốt Việc Tốt”

- 01 Huy hiệu “ Những Tấm Lòng Nhân Ái”

3. Thượng Tọa Thích Giác Quang :

- Hiệu Phó và Giáo Viên Trường Trung Tiểu Học Lâm Tỳ Ni (1969-1979) - Tổng Thư Ký Quan Âm Tu Viện – Giảng Sư Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Đồng Nai – Chánh Văn Phòng Tỉnh Hội Phật Giáo Đồng Nai – Ủy viên Tiểu ban bản tin Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, đặt trách miền Đông Nam bộ

Có công đức với Đạo Pháp và dân Tộc. Được Ủy Ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và Trung ương Các Đoàn Thể tặng :

- 01 Huy Chương vì sự nghiệp Đại Đoàn Kết toàn dân

- 01 Huy Hiệu 300 Biên Hòa – Đồng Nai

- 01 Huy Chương vì sự nghiệp Nhân Đạo

4. Sư Cô Thích Nữ Diệu Hòa, Trụ trì Chùa Phổ Hiền, Phường Bửu Long, có công với tổ quốc, được Chủ Tịch Nước Tặng

- 01 Huy Chương kháng chiến chống Pháp Hạng II

5. Đại Đức Thích Thiện Nhựt, Quan Âm Tu Viện, có công với Tổ Quốc, được Chủ Tịch Nước Tặng:

- 01 Huy chương kháng chiến chống Mỹ Hạng II

6. Tịnh Nhơn Thích Tâm Độ, Quan Âm Tu Viện, có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Chủ Tịch Nước khen tặng:

- 01 Huân Chương kháng chiến chống Mỹ hạng III

7. Những Tăng Ni Quan Âm Tu Viện, có công trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ cứu nước: Trưởng Lão Thích Giác Đức, Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, Hòa Thượng Thích Giác Châu, Hòa Thượng Thích Huệ Thành, Trưởng Lão Thích Huệ Trí, Thượng Tọa Thích Giác Hải, Đại Đức Thích Hòa Ái, Đại Đức Thích Thiện Trung, Sư Cô Diệu Hạnh, Sư Cô Diệu Pháp, sư Bà Diệu Ngôn, Sư Cô Diệu Hiền.

THAM LUẬN

NI TRƯỞNG VIỂN CHỦ QUAN ÂM TU VIỆN TẠI ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU CHỬ THẬP ĐỎ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ IV

NHIỆM KÌ 2003 – 2008.

Kính thưa - Đoàn Chủ Tịch

- Kính Thưa quý cấp lãnh đạo,

- Thưa toàn thể quý Đại biểu.

Theo công văn của Ban Chấp Hành Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Đồng Nai đề nghị chúng tôi viết và đọc Tham luận nội dung nêu lên những nét sinh hoạt của Hội Chữ thập Đỏ phù hợp với sinh hoạt của Tăng Ni, Phật Tử. Nhất là phản ánh công tác tu học hành đạo của Tăng Ni, Phật tử kết hợp công tác nhân đạo có hiệu quả.

Trước nhất, chúng tôi thay mặt tập thểTăng Ni, Phật Tử Quan Âm Tu Viện và Chi Hội Chữ Thập Đỏ xin kính chúc toàn thể Đại Biểu dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin phép được báo cáo một số thành quả điển hình của Chi Hội thông qua sinh hoạt của tập thể Tăng Ni, Phật Tử và trình bày một vài quan điểm của mình cùng góp phần làm lợi ích chung cho xã hội.

Kính quý liệt vị:

Suốt quá trình 14 năm, từ khi thành lập Chi Hội, chúng tôi luôn được sự quan tâm của hội cấp trên. Chư Tăng Ni, Phật Tử rất phấn khởi và nhiệt tâm trong các hoạt động công tác nhân đạo kếp hợp với công tác Hội, dù là sinh hoạt tại Đồng Nai hay các nơi khác đều được Tăng Ni, Phật tử chúng tôi hưởng ứng và quyết tâm cao, xem như là trách nhiệm bổn phận chính mình phải làm và làm việc có hiệu quả, hầu góp phần mang lại hạnh phúc an cư lạc nghiệp cho đồng bào có cảnh ngộ khó khăn.

Vì lẽ hoạt động nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ là một công tác thiết thực, phù hợp với sinh hoạt tu hành của Tăng Ni và đồng bào Phật Tử, những người đệ tử của Đức Phật, từ xưa đến nay, thường được thắm nhuần lời dạy từ bi của Ngài, là phải có lòng từ cứu khổ ban vui cho chúng sanh, thường hành bố thí: Bố thí tài vật, giúp người khi đói khổ, hoạn nạn để họ được no ấm an vui, sống hiền lành. Bố thí pháp là nói những lời lành thiện giúp người cải tà quy chánh, hướng thiện làm người tốt, lương thiện nhân đức trong xã hội. Bố thí vô úy là giúp người an tâm làm việc ngay chánh thì không có nỗi sợ sệt, lo âu.. Trên phương diện tinh thần đa dạng để hóa độ chúng sanh, hành tứ nhiếp pháp: cho tài vật, giúp họ bớt nỗi khỗ đói nghèo hoạn nạn, nói lời lành lời an ủi để sưởi ấm những bức xúc khổ đau của con người, cùng làm những việc thiện để có lợi ích cho người và cho tất cả. Đây là căn bản tâm huyết của con người tu học Phật phụng Đạo giúp Đời theo giáo pháp của Đức Phật.

Trải qua 5 năm trong cuộc sinh hoạt từ thiện nhân đạo – tuy các Tự Viện thường gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đời sống – nhưng với lòng thương yêu chia sẽ nỗi đau đói nghèo bất hạnh của đồng bào, với tư cách Phó ban Từ Thiện xã hội Tỉnh Hội Phật Giáo Đồng Nai – Chi Hội Trưởng Chữ Thập Đỏ Quan Am Tu Viện, chúng tôi đã vận động Tăng Ni, Phật tử cùng tham gia thực hiện tôt các công tác được thành tựu điển hình khiêm tốn như sau :

1. THAM GIA CÔNG TÁC KẾT HỢP VỚI QUÝ HỘI & CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ TRONG NGOÀI TỈNH, TRUNG ƯƠNG GHPGVN, TỈNH HỘI PHẬT GIÁO ĐỒNG NAI:

Những công tác phúc lợi, cộng đồng có tính cách xã hội như: Xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa mới trên địa bàn dân cư, giáo dục tốt để phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, thăm viếng ủy lạo tặng quà, ủng hộ gạo, thức ăn đến Bệnh Viện Tâm Thần Đồng Nai, Trung Tâm Khuyết Tật, Cô Nhi Viện Hoa Mai (Long Thành Đồng Nai), Thành Hội Người Mù (TP. Biên Hòa), nồi cháo nhân đạo của quý Hội trong tỉnh, Lớp Học Tình Thương của phường nhà. Thăm viếng tặng quà những gia đình nạn nhân chất độc da cam trong và ngoài tỉnh các dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu vùng xa ở Bù-Na, Bù Đăng, Lộc Ninh, Hớn Quản tỉnh Bình Phước, Đalak, KonTum, Pleiku. Lại còn phối hợp cùng Ban Từ Thiện của Trung Tâm Cai Nghiện Phú –Văn (Bình Dương) và Trường Đào tạo giáo dưỡng (Long Thành, Đồng Nai). Tặng quà Trung Thu hằng năm cho các em thiếu nhi trong và ngoài Tinh. Mấy năm liền, nạn thiên tai lũ lụt xảy ra trong nước làm thiệt hại nhân mạng, tài sản, mùa màng bị mất trắng, cảnh màn trời chiếu đất khốn khổ khăp nơi. Với tình thương “máu chảy ruột mềm” Quan Âm Tu Viện đã cùng quý Hội đi ủy lạo tặng quà từ ba miền Nam, Trung, Bắc để xoa dịu nỗi đau của đồng bào trong cơn hoạn nạn.

2. TỔ CHỨC NUÔI NGƯỜI GIÀ YẾU CÔ ĐỘC, NEO ĐƠN TẠI QUAN ÂM TU VIỆN

Thành lập 2 trại nuôi người già với danh nghĩa Viện Tịnh Độ, nuôi nấng bảo dưỡng 60 cụ già nam nữ được phân ra làm 2 Viện: Viện tịnh Độ I tại Quan Âm Tu Viện, Viện Tịnh Độ II tại chân núi Dinh (Bà Rịa Vũng Tàu), quý cụ là những thành phần già yếu được con cháu gửi vào Viện tu dưỡng, những cụ cô độc neo đơn được xã hội đưa vào Viện nhờ nuôi dưỡng. Điểm đặc biệt trong các Trại nuôi người già nầy, chúng tôi nuôi dưỡng các cụ bằng Tâm Từ của Đức Phật, kết hợp tính nhân đạo vốn là bản sắc người Việt Nam, chúng tôi không lạc quan, không kêu gọi sự hỗ trợ, mà chỉ nhận sự góp phần chung lo của những Phật tử bổn- đạo trong Tông - phong. Do đó, các cụ sinh hoạt rất thoải mái, bình đẳng cùng với sinh hoạt tu hành của Tăng Ni trong tinh thần an lạc.

3. TỔ CHỨC CHI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ:

Là tổ chức từ thiện nhân đạo có tính xã hội, nhằm giúp đỡ Tăng Ni và đồng bào tại địa phương khi có bệnh yếu đến Phòng Chuẩn Tri miễn phí tại Chi Hội Quan Âm Tu Viện.

Chi Hội có 2 Lương - y, 1 Bác sĩ, 2 Y tá phục vụ, mang lại những hiệu quả tình cảm thân thiện đối với đồng bào địa phương có niềm tin trong cuộc sống.

Những công tác từ thiện xã hội nhân đạo từ năm 1998 tính đến tháng 3/2003 được tổng hợp và quy thành tiền là:1.693.766.500đ(một tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi sáu ngàn, năm trăm đồng)

Kính thưa quý đại biểu:

Nhân đại hội cho phép, chúng tôi xin phép được đóng góp một vài ý kiến về công tác xã hội hiện nay :

1. Mục tiêu của Đảng, Nhà nước là phát triển kinh tế, mang lợi ích thiết thực cho đời sống nhân dân, kiến tạo một xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Tuy nhiên, hiện nay khắp các nẻo đường, tại các Trung Tâm Du Lịch, nơi tham quan trong Tỉnh vẫn còn những người hành cước ăn xin.

Xin kiến nghị Hội có hướng khắc phục:

- Xây dựng Trung Tâm Xã Hội có tính cách quy mô, trong đó có sự kết hợp của các Tôn giáo và mở chiến dịch tập trung những người ăn xin đưa vào Trung Tâm, để nuôi dưỡng và dạy nghề cho đến khi thành thạo, gíup cho họ có công ăn việc làm tốt : “chắc chắn họ sẽ mang ơn”.

2. Hoạt động công tác nhân đạo từ thiện xã hội, không chỉ đặt trọng tâm vào các đối tượng thăm viếng ủy lạo, cứu trợ theo thời tiết, theo lịch, theo phong trào hằng quý hằng năm, mà nên chú trọng vào viêc giáo dục, bằng đường lối của Hội, hoặc vạch ra một phương thức mới tại Đồng Nai xây dựng Trung Tâm nuôi dạy, có cơ sở môi trường tốt phù hợp, để tập trung những thanh thiếu niên nam nữ nghiện ngập vào các Trung Tâm cai nghiện, giúp cho họ giác ngộ, tươi vui trở về với nếp sống vô tư thánh thiện của tuổi thanh xuân, và các đối tượng xã hội thất nghiệp khác, đào tạo cho họ trở thành những người tốt hữu dụng cho xã hội.

Trên đây là ý kiến, chúng tôi xin được đóng góp cùng Đại hội. Trường hợp các hoạt động trên đã có, thì xin kiến nghị lên tổ chức quy mô, mở rộng, không phân biệt giữa Đạo, Đời và Tôn Giáo.

Đối với Giáo Hội Phật giáo cả nước cũng như Phật giáo Tỉnh Đồng Nai, hàng Tăng Ni chúng tôi thể hiện tình nhân ái, cứu khổ ban vui chúng sanh theo lời Phật dạy là thương yêu chúng sanh hết khổ được vui. Đó cũng là phương hướng phù hợp với hoạt động công tác nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ, là một nghĩa cử cao đẹp mà Bác Hồ kính yêu đã dạy: “… Phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân, tha thiết góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ. Hội Viên Chữ Thập Đỏ phải thực sự vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ, không thiên về hình thức, tránh thái độ ban ơn…”

Chư Tăng Ni, Phật tử Giáo Hội chúng tôi luôn cố gắng góp phần sinh hoạt theo khả năng hoàn cảnh của mình để cùng quý Hội san sẻ những nỗi khổ đau, nghèo đói và bất hạnh của đồng bào với câu châm ngôn “tốt Đạo đẹp Đời” cũng là cùng chung timh thần xây dựng phát triển mọi mặt của Đảng, Nhà nước ta, để kiến tạo một xã hội mới công bằng dân chủ văn minh giàu đẹp.

Một lần nữa, xin kính chúc sức khỏe quý Đại Biểu,

Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.

Quan âm Tu Viện, ngày………tháng………..năm 2003

Tham Luận của Đại Biểu Quan Âm Tu Viện

Ni Trưởng Thích nữ Huệ Giác

            HT Thích Giác Quang

                            

 Có phản hồi đến “Công Tác Hội Chữ Thập Đỏ Và Nuôi Dưỡng Người Già Neo Đơn Tại Quan Âm Tu Viện”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com