Những nhà hảo tâm người thì làm việc thiện với cả tấm lòng thương yêu, chia sẻ với đồng loại, lại có người người dựa vào từ thiện để cầu danh lợi, “trống dong cờ mở” nhằm đánh bóng tên tuổi. Hãy nghe các tăng, ni phân tích về vấn đề này theo quan điểm của Phật giáo.

Vẫn có những hình thức từ thiện không chân chính

Theo Đại đức Thích Trí Huệ - Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Từ thiện là di sản của Đức Phật để lại. Đó là lòng thương yêu, là lòng từ bi. Như vậy, chúng ta thừa hưởng tinh thần từ bi, trí tuệ cứu khổ chúng sinh, thấy chúng sinh đau khổ thì giúp đỡ. Cái đó hoàn toàn tốt, không có gì bàn cãi”.

Tuy nhiên, tinh thần từ bi đó được cụ thể hóa trong hoạt động từ thiện hiện nay cũng có nhiều khía cạnh đáng bàn. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ: “Hiện nay, nhiều người thông qua việc làm từ thiện để quảng cáo sản phẩm của họ. Điều này còn rẻ hơn chi phí quảng cáo. Đó là những hình thức từ thiện không chân chính”.

Đại đức Thích Trí Huệ lại nhìn nhận ở một góc độ khác: “Hình thức bên ngoài không thể đánh giá được cái gốc bên trong. Ví dụ thấy nhà hảo tâm lên truyền hình thì có thể họ không phải vì cái danh, có thể họ làm từ thiện mà địa phương và truyền hình mời lên quay. Họ không cầu điều đó. Lại có những người sắp xếp để đạt được điều đó. Vì thế nếu nhìn hình ảnh bên ngoài mà đánh giá t