Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề “Trí tuệ - kỷ cương - hội nhập - phát triển” sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Hà Nội, với sự tham gia của 1.250 đại biểu.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017), thảo luận chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022), thông qua sửa đổi Hiến chương lần thứ VI, suy tôn thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VIII…

Theo chương trình Đại hội, Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ thảo luận 9 mục tiêu, chương trình tổng quát gồm: Phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế, kiên định lý tưởng Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội. Đổi mới sáng tạo trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, trong phương thức hướng dẫn phật tự. Định hướng phát môn tu tập phù hợp với xã hội hiện đại, với mọi tầng lớp trong xã hội và biểu dương đạo đức học Phật giáo góp phần xây dựng và làm đẹp nền đạo đức xã hội.

Đại hội cũng sẽ thảo luận về việc Nâng cao công tác quản lý chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và tu học tại các cơ sở đào tạo tăng, ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam đảm bảo có sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại hội nhập quốc tế. Mở rộng hoạt động đối ngoại đa phương theo định hướng ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân. Chủ động, tích cực trong quan hệ đối ngoại với các tổ chức Phật giáo và tổ chức tôn giáo thế giới. Kết nối chặt chẽ với các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài…

(Theo toquoc.vn)
Có phản hồi đến “Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Toàn Quốc Lần Thứ 8”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com