New Delhi, Ấn Độ - Hôm chủ nhât Đức Dalai Latma cho biết phật giáo đóng một vài trò quan trọng trong thế giới hiện đại vì không giống như các truyền thống tôn giáo khác, khái niệm về sự tự lập trong nhà Phật rất gần với những khái niệm cơ bản trong ghế giới khoa học hiện đại.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Phật giáo như một công cụ giúp cũng cố hòa bình, Ngài cho biết:”Thế kỷ 20 là thế kỷ của chiến tranh và bạo loạn và hiện nay tất cả chúng ta đều cần phải làm việc để thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của hòa bình và đối thoại.”

Nhà lãnh đạo tâm linh của Tây Tạng, cùng với những người ủng hộ Ngài đã lưu vong sang Ấn Độ sau khi bị quân đội Trung Hoa đánh phá và kiểm soát Lhasa vào năm 1959 đã thuyết trình trên truyền hình trước hơn 900 học giả Phật giáo và các nhà sư trong hội nghị về Phật giáo toàn cầu năm 2011 diễn ra bốn ngày ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

“Chúng ta có thể nghĩ Phật Giáo trên ba phương diện: triết học, khoa học và tôn giáo. Phần về tôn giáo bao gồm các khái niệm và thực hành về Phật giáo đơn thuần nhưng triết lý của Phật Giáo về sự phụ thuộc lẫn nhau cũng như khoa học của Phật giáo về tâm và cảm xúc của con người là vô cùng có ích cho mọi người.”

Ngài cũng cho biết rằng “trong khi khoa học hiện đại đang phát triển những hiểu biết phức tạp cao cấp để hiểu về thế giới vật lý, bao gồm cả những công việc vi tế của thân và nào, khoa học Phật giáo trước tiên là hiểu về nhiều khía cạnh của cảm xúc, lĩnh vực vẫn còn mới lạ đối với khoa học hiện đại.”

“Tôi tin rằng sự tổng hợp của hai phương diện này sẽ có tiềm năng rất lớn trong việc khám phá ra những điều làm phong phú thêm lợi ích về cơ thể, xã hội và cảm xúc của chúng ta.”

Ngài cũng cho biết là “Ngài bị thuyết phục là khó khăn của việc hài hòa tôn giáo là sự thiếu mối liên hệ giữ các niềm tin và cộng động và kết quả là thiếu sự biết ơn đến những giá trị chung của nhau.”

“Tuy nhiên, trong thế giới đang ngày càng phức tạp và độc lập như vậy, chúng ta phải thừa nhận sự tồn tại của những nền văn hóa, sự khác nhau giữa các dân tộc và hiển nhiên là các niềm tin tôn giáo khác nhau. Dù chúng ta biết hay không biết, hầu hết đều cảm nhận sự đa dạng hóa trong cuộc sống hằng ngay.”

“Tôi nghĩ đã đến lúc cần trao đổi thoải mái với nhau, nhứng người theo truyền thống Pali có thể đối thoại với những người theo truyền thống Sanskrit.” Ngài cho biết.

Ngọc Hằng dịch

Theo IBNCó phản hồi đến “Đức Dalai Latma: Phật Giáo Rất Cần Thiết Cho Thế Giới Hiện Đại”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com