Trong đời sống chúng ta ít có thì giờ đều đặn để tụng kinh, ngồi thiền cho có sự định tâm, trau dồi ba nghiệp thân, miệng, ý thanh tịnh. Ðể bổ khuyết cho việc tu tập, tiêu trừ tai chướng, tười tầm niềm vui, hạnh phúc cho đời sống, chúng ta nên phát nguyện trì niệm danh hiệu Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát thường xuyên bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, như khi lái xe, nấu ăn, ngồi đợi xe bus, chờ bác sĩ, tưới cây, làm vườn, lau nhà cửa.

Trì niệm danh hiệu Ðức Quán Thế Âm và theo dõi từng ba hơi thở ra vào là một phép thiền Quán Âm rất có tác dụng và linh nghiệm. Thở vào thở ra là một hơi thở và thầm niệm Nam mô Ðại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ theo dõi từ ba hơi thở như thế cho vững chãi, rõ ràng sau khi đọc bài kệ sau đây:

KỆ NIỆM QUÁN ÂM

Quán Âm Bồ Tát
Ðấng linh thiêng nhiệm mầu
Con thành tâm tưởng niệm
Kỉnh lễ xin quy y.

Chăm niệm như thế thường xuyên trong mọi lúc, đêm cũng như ngày để được định tâm, tinh thần an ổn và mọi sở cầu sẽ được như ý. Trong lúc ngồi thiền, làm việc cho chí vào nhà tắm ta vẫn có thể trì danh hiệu Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát.

(22) DI HÊ RỊ (Lshiri)

Quán Âm hiện thân tướng
Thiên Thần Ma Hê Ðầu La
Thống lãnh thiên binh
Cứu độ chúng sanh.

HT Thích Tịnh TừCó phản hồi đến “Pháp Tu Quán Âm”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com