HÒA THƯỢNG thượng THIỆN hạ PHƯỚC, húy NHỰT Ý
TÔNG CHỦ LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG – NGUYÊN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO TỊNH ĐỘ TÔNG VIỆT NAM TẠI MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
Các ngày 28, 29, 30/7 và mùng 01/8/MẬU TUẤT (07 – 10/9/2018)

Xem thêm:

Thư Mời Tham Dự Lễ Húy Kỵ Hòa Thượng Tôn Sư Thiện Phước Nhựt Ý Lần Thứ 30

************
CUNG THỈNH CHỨNG MINH:
Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo VN Tỉnh Đồng Nai
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP Biên Hòa

************

I. TRƯỞNG BAN: NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HUỆ GIÁC

II. PHÓ BAN: HT THÍCH THIỆN THÀNH – HT THÍCH GIÁC QUANG
HT THÍCH TÂM NGỘ – HT THÍCH THIỆN THANH
HT THÍCH TỪ THIỆN
III. CHÁNH THƯ KÝ: TT THÍCH VẠN HÙNG
IV. PHÓ THƯ KÝ: ĐĐ THÍCH CHƠN NGHĨA – ĐĐ THÍCH MINH TỪ
V. KIỂM SOÁT: TT THÍCH PHÁP HỶ – TT THÍCH THIỆN HỶ

VI. CÁC PHÂN BAN:

1. PHÂN BAN NGHI LỄ:
 Trưởng Phân Ban: HT Thích Tâm Ngộ
 Phó Phân Ban: HT Thích Từ Thiện – TT Thích Minh Trì – TT Thích Thiện Trang – ĐĐ Thích Thiện Trí
TT Thích Thiện Kiết – TT Minh Trường – TT Thích Minh Vũ – TT Thích Minh Dũng – TT Thích Thiện Hỷ – TT Thích Thiện Nghiêm – TT Thích Thiện Minh – TT Thích Pháp Khai – ĐĐ Thích Minh Nghiêm – ĐĐ Thích Đức Thảo – ĐĐ Thích Minh Nhựt – ĐĐ Thích Thiện Lễ – ĐĐ Thích Bửu Thành – ĐĐ Thích Quảng Đại – ĐĐ Thích Đức Tuyển – ĐĐ Thích Tâm Đạt – ĐĐ Thích Tấn Minh – ĐĐ Thích Đức Hoàn – ĐĐ Thích Định Chơn – ĐĐ Thích Tấn Hiệp.
Phó Phân ban: Ni trưởng TN Diệu Tường – NS TN Diệu Thường – NS TN Diệu Hoa – NS TN Diệu Trí – NS TN Diệu Nguyện – NS TN Diệu Chí –
Chư Ni Chùa Bửu Quang & Chùa An Hòa.

2. PHÂN BAN TIẾP TÂN:

 Trưởng Phân Ban: HT Thích Giác Quang
 Phó Phân Ban: HT Thích Thiện Thanh (Hang Tổ) – TT Thích Minh Khai
Tiếp Tân khu vực Chư Tăng: TT Thích Pháp Hỷ – ĐĐ Thích Thiện Tâm (tiếp quan khách) ĐĐ Thích Chơn Nghĩa – ĐĐ Thích Đức Biến – ĐĐ Thích Đức Tánh – ĐĐ Thích Minh Thắng – ĐĐ Thích Đức Hân – ĐĐ Thích Đức Lực – ĐĐ Thích Thiện Lễ – ĐĐ Thích Huệ Sơn ĐĐ Thích Minh Trí – ĐĐ Thích Thiện Huy – ĐĐ Thích Phúc Hiệp – ĐĐ Thích Quý Trì – Cư sĩ Bửu Liên – Cư sĩ Minh Trí và quý vị Cư sĩ Đạo Tràng Bát Quan Trai chúng Đại Trí.

Tiếp Tân khu vực Chư Ni:
 Phó Phân ban: NS Diệu Thọ – NS Diệu Thông – SC Ngọc Truyền
SC Hồng Quang – SC Liên Hoa – SC Liễu Trực – SC Liên Hòa – Cư sĩ Ngọc Thiện – Cư sĩ Thiên Hương – Cư sĩ Diệu Từ – Cư sĩ Liễu Thiền.
 Phân ban Tiếp Lễ:
NS Lan Nhã – SC Diệu Tịnh – SC Hương Tấn – SC Kim Lữ – SC Ngọc Nhung – SC Lan Thanh – SC Diệu Tuyết – SC Thanh Thảo.

3. PHÂN BAN ẨM THỦY:
 Trưởng Phân ban: ĐĐ Thích Bửu Thịnh
 Phó Phân ban: ĐĐ Thích Minh Danh – ĐĐ Thích Minh Lợi
SD Thiện Diệu – SD Đức Tuệ – ĐH Đức Huệ – ĐH Thiện Từ – ĐH Niệm Đạo.
 Ẩm Thủy khu vực Ni giới:
 Phó Phân ban: Sư Cô Ngọc Truyền – SC Hương Thiện – SC Diệu Năng – TX Hạnh Tâm – TX Ngọc Sen – SDN Diệu Tánh; TN Diệu Kết, TN Tâm Hảo, PT Thanh Thủy, PT Thiện Tịnh, PT Như Thường, PT Diệu Nhân, , PT Chùa Bửu Nghiêm, PT Chùa Thiên Quang, quý vị Phật tử Tân Trụ.

4. PHÂN BAN BẢO VỆ ỐNG NƯỚC:
 Trưởng Phân Ban: SD Phước Lý
 Phó Phân Ban: SD Quảng Quốc – Tịnh nhơn Tâm Phước

5. PHÂN BAN HƯƠNG ĐĂNG:
 Trưởng Phân Ban: ĐĐ Thiện Từ
 Phó Phân Ban: ĐĐ Giác Huỳnh(Nhà Cửu Huyền) – ĐĐ Thiện Quang(Chánh Điện) – ĐĐ Thiện Chiếu (Trai Đường)
ĐĐ Pháp Thiện – ĐĐ Đức Mẫn – SD Phúc Dũng – TN Thiện Mỹ (nhà cửu huyền)

 Hương Đăng khu vực Ni Giới:
Điện Mẹ: NS Diệu Tín – SC Diệu Tĩnh – SC Tâm Bình
SC Hiền Nghĩa – SC An Hiếu – SC Viên Trí
Chánh điện Ni: SC Ngọc Hồng – TX Kim Quý – SDN Thiên Hương – SDN Ngọc Hà – SDN Quãng Diệu – Tn Tâm Thủy; PT Đức Tâm – PT Tiến Hy – PT Thiện Từ – PT Niệm Từ – PT Hiệp Hương.

6. PHÂN BAN NHÀ TRÙ:
 Trưởng Phân Ban: Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác
 Phó Phân Ban: SC Liên Hòa – SC Ngọc Minh – SC Ngọc Lan – SC Ngọc Diệp – SC Ngọc Mỹ – SC Diệu Hoa.
SC Kim Thắng – SC Diệu Sơn – SC Liễu Phong – SC Kim Thuận – SC Diệu Nhẫn – SC Thiện Đức – SC Ngọc Chánh – SC Hạnh Ngọc – SC Diệu Chất
– SC Diệu Vững – SC Hạnh Thời – SC Ngoc Vinh (2) – SC Diệu Nghiêm – SC Diệu Thường – SC Như Liên – SC Diệu Hương – SC Diệu Hậu – SC Diệu Nguyệt – SC Diệu Trí – TX Ngọc Nhẫn – SDN Quảng Lan – SDN Ngọc Phước – SDN Diệu Hoa – SDN Diệu Trợ – SDN Thanh Thùy – SDN Thanh Hiếu – TN DIỆU NHẪN – TN Ngọc Tuyết – TN Phương Ngọc – TN Ngọc Huyền – PT Quảng Hạnh – PT chùa Bửu Nghiêm – PT chùa Thiên Quang – Phật tử Chùa Bửu Quang – Chùa Phước Ân (Huyện Tân Trụ) – Huynh đệ TX Ngọc Hồng.
Nấ́u Cơm: SC Ngọc Hoa – SC Hương Thảo – SC Hương Duyên
SC Diệu Lượng – SDN Hòa Tiến – SDN Ngọc Nhã

7. PHÂN BAN HÀNH ĐƯỜNG:
 Trưởng Phân Ban: ĐĐ Thích Pháp Thiện (Chùa Phước Ân)
 Phó Phân Ban: ĐĐ Thích Đức Biến – ĐH Pháp Trì (chùa An Hòa)
Hành đường khu vực Tăng: ĐĐ Thiện Ân – ĐĐ Phước Nhẫn – ĐĐ Minh Khả – ĐĐ Thiện Thuận – ĐĐ Minh Đức – ĐĐ Minh Tài – ĐĐ Đức Thiện – ĐĐ Thiện Hòa – ĐĐ Minh Thịnh – ĐĐ Minh Đạt – SD Thanh Đức – SD Tâm Quảng – SD Minh Thuận – Đức Thắng, Tấn Giác, Minh Liên – Tịnh nhơn Thiện Hân (chùa An Hòa, Thủ thừa) – PT Đức Lưu – Quý vị Nam Phật tử Chùa An Hòa (Bình An, Thủ Thừa) – Quý Phật tử của Ông Sáu Tây (Thủ Dầu Một)
Quý Phật tử Tổ Đình Linh Sơn (núi) – Quý vị Nam Phật tử Chùa Phước Ân (Tân Trụ) – Quý Phật tử Chùa Bửu Thọ (Xuyên Mộc) – Đại Chúng Chùa Long Phước Thọ – Huynh đệ Phật tử Tịnh xá Ngọc Hồng (Nhà Bè).
Hành đường khu vực Ni: SC Huệ Đạo – SC Tâm Hòa – SC Diệu Hường – SC Ngọc Vinh (1) – TX Diệu Quy – SDN Diệu Tiến – SDN Nguyệt Phước – SDN Ngọc Hiệp – Chư Ni Bửu Hoa Ni Viện – SDN Ngọc Trinh – SDN Diệu Hiếu– Tn Nghiêm Bảo – Tn Diệu Nguyệt – TN Ngọc Hải – TN Hiếu Định – Phật tử chùa Bửu Nghiêm – Phật tử chùa Thiên Quang – Quý vị Phật tử Tx Ngọc Hồng – Quý vị Nữ Phật tử Chùa Phước Ân (Tân Trụ) – Nữ Phật tử Chùa An Hòa (Bình An, Thủ Thừa).

8. PHÂN BAN TRẬT TỰ & GIỮ XE:
 Trưởng Phân Ban: TT Thích Vạn Hùng (trách nhiệm khâu giữ xe và hạn chế người mua bán)
 Phó Phân Ban: ĐĐ Thích Minh Tâm – ĐĐ Thích Đức Hoàn – ĐĐ Thích Minh Trí
 Quý ĐĐ Thích Đức Thuần (Trật tự an ninh xã hội) – ĐĐ Thích Từ Hiếu (trước điện Mẹ khu vực Ni) – ĐĐ Vạn Hòa (trật tự Tây Viện, trước Chính điện và Điện Thiên thủ thiên nhãn) – ĐĐ Thiện Cực (trật tự giao thông trong Viện, hướng dẫn đưa xe vào bãi)– ĐĐ Phúc Hiệp, SD Thanh Đức (trật tự an ninh xã hội trong Viện) – ĐĐ Đức Thuần – ĐĐ Phước Truyền – ĐĐ Thiện Hưng – ĐĐ Phước Duyên – ĐĐ Thiện Tài – ĐĐ Phước Độ – ĐĐ Phước Tuấn – ĐĐ Đức Niệm – ĐH Thiện Chánh (trật tự giao thông tại cổng Tu viện, phát hành vé xe) – Cư sĩ Bổn Căn (Cổng Tu viện, trật tự giao thông & an ninh xã hội) TN Thiện Hảo, TN Minh Hậu, TN Đức Bổn, ĐH Thiện Lộc, ĐH Minh Trí, ĐH Tâm Minh, ĐH Bửu Chánh, Như Đức (trật tự giữ xe) – ĐH Minh Huy, ĐH Minh Tiến (Thủ thừa) – PT Thiện Ý (em SC Diệu Hoa)
 Trật tự khu vực Ni giới: NS Liên Thành – SC Vạn Tâm – SC Diệu Quang – SC Liễu Thanh – SC Diệu Pháp (Tx Long Khánh) – SC Liễu Hương (Viện Tịnh Độ I) (trật tự an ninh xã hội khu vực Ni).

9. PHÂN BAN ÂM THANH & ÁNH SÁNG:
ĐH Pháp Hạnh – ĐH Thiện Đạo (Âm thanh, quay phim, phát hành phim ảnh) – ĐH Thiện Tịnh (ánh sáng) - SD Đức Thuận – SD Phước Lý – Tâm Phước – Đức (Hoàng Bửu) (Điện, ánh sáng).

10. PHÂN BAN TRANG NGHIÊM & VỆ SINH NỘI VIỆN:
 Trưởng Phân Ban: ĐĐ Thích Thiện Trụ
 Phó Phân Ban: ĐĐ Tâm Hiệp – ĐĐ Bửu Huệ – ĐĐ Bửu Thịnh (Phân phối bàn ghế, đệm chiếu cho Phật Tử) – ĐĐ Đức Thuần (trông coi trên Lầu, cốc Thầy)
ĐĐ Từ Thiện – Quý vị Nam Phật Tử Tx Ngọc Hồng (sau Viện Tịnh Độ và khu vực nhà tắm Nam)– ĐĐ Thiện Thuận (khu vực Vãng sanh viện) – ĐĐ Minh Dũng (Trai đường) – ĐĐ Thuận Đắc – ĐĐ Minh Tài – ĐĐ Đức Thiện – ĐĐ Thiện Đức – ĐĐ Đức Thanh – SD Từ Hiếu, Thanh Đức – Đức Hợp – Bửu Hiệp – Đức Tài (khu vực từ Chính Điện, Đông Viện, Phòng khách Đông Viện đến Phòng Chữ Thập Đỏ);
SD Nhật Thắng, SD Nhật Thành, Chú Tiểu Minh Đạt, Minh An (khu vực Trai đường, khu vực Viện Tịnh Độ Nam).
 Phó Phân Ban – Trang nghiêm, vệ sinh khu vực Ni giới & Nhà tắm nữ:
NS Lục Huê – SC Ngọc Trúc
SC Thuận Duyên – SC Thiện Nữ – Tx Thu Anh – SDN Diệu Tỏa – SDN Ngọc Cần – SDN Diệu Nghiêm – Tn Thanh Sang – Tn Thảo Thiện – Tn Tâm Thủy– Tn Tường Thủy– TN Thanh Vân – TN Hạnh Sáng – Phật tử Liên Nga – PT Ngọc Lan – Quý vị nữ Phật tử Tx Ngọc Hồng.

11. PHÂN BAN THỊ GIẢ:
 Trưởng Phân Ban: ĐĐ Thích Đức Lực (trực tiếp tại Trai đường)
 Phó Phân Ban: ĐĐ Thiện Trì – ĐĐ Bửu Thịnh – ĐĐ Minh Thịnh (trực tiếp Hòa Thượng, Thượng Tọa tại Trai đường)
ĐĐ Thích Thiện Kiên (Tiếp Chư Tôn tại Viện Tịnh Độ) – ĐĐ Tấn Hỷ
ĐĐ Đức Thảo (Tiếp Chư Tôn tại Tây viện) – ĐĐ Đức Thuần (Viện Tịnh độ)
ĐĐ Quảng Chơn – ĐĐ Thiện Giác – ĐĐ Quý Trì – ĐĐ Thiện Huy – ĐĐ Tịnh Sơn – ĐĐ Minh Hỷ (Tiếp Chư Tôn tại Trai đường) – ĐĐ Tâm Hiệp – ĐĐ Định Hảo (Phòng khách Tăng) – SD Thiện Hải, Định Tâm (Phòng Ông Sư).TN Minh Viên – TN Đức Trường (Trai Đường).
 Thị Giả Ni: SC Ngọc Vinh (2) – SC Diệu Thương – SC Hương Khiết – TX Ngọc Toàn – TX Ngọc Nhẫn – TX Ngọc Hạnh – SDN Ngọc Thành (Chùa Thiên Quang) – SDN Nguyên Thảo – TN Thanh Phú – TN Ngọc Bảo – TN Ngọc Hiếu – TN Ngọc Mẫn – TN Tịnh Thu.

12. THÔNG SỰ: ĐĐ Thiện Huy – ĐĐ Phước Tuấn.

13. TRI CHUNG & TRI CỔ:
ĐĐ Định Chơn – ĐĐ Minh Khả – ĐĐ Định Hảo – ĐĐ Pháp Thiện.

14. PHÂN BAN CUNG NGHINH:

Trưởng Phân Ban: ĐĐ Thích Chơn Nghĩa
Phó Phân Ban: ĐĐ Thích Đức Hân
ĐĐ Tuấn Hỷ – ĐĐ Đức Hoàn – ĐĐ Minh Khả – ĐĐ Đức Thuần – ĐĐ Bửu Huệ – ĐĐ Minh Tài – ĐĐ Định Hảo – ĐĐ Minh Huệ – ĐĐ Phước Tuấn – ĐĐ Đức Niệm– ĐĐ Minh Hỷ – ĐĐ Tịnh Sơn – ĐĐ Đức Khang.

15. PHÂN BAN Y TẾ CẤP CỨU:
Quý vị Bác Sĩ, Y Sĩ Phật Tử: Lương Y Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh – Cao Ngọc Tường Vy – Trần Thị Hạnh – Bác Sĩ Nguyệt – Y Sĩ Liên – Nguyễn Thị Nhàn – Trần Ngọc Toản.
16. PHÂN BAN VĂN NGHỆ:
Quý Ni sư, Sư cô Quan Âm tu viện – Sư cô Hương Nhũ – Nhạc Sĩ Phật Tử Minh Chơn – PT Kim Vạn – Nhạc Sĩ Phật Tử Minh Hữu, Hoàng Ngọc Ẩn (Cải lương) – Thiếu nhi Bửu Hoa Ni Viện, Thiên Quang ni tự – Quý vị Nghệ sĩ Phật tử của
TT Chơn Bửu.

17. PHÂN BAN XƯỚNG NGÔN:
Trai Đường: ĐĐ Đức Hân – ĐĐ Thiện Huy.
Điện Thờ: ĐĐ Đức Hải – NS Diệu Chí.

18. PHÂN BAN THÔNG TIN, BÁO CHÍ:
Phan Cát Tường(Đại Diện Báo Giác Ngộ, Báo Hương Thiền), ĐĐ Thiện Từ (Tinhdononbong.com) – ĐĐ Thiện Huy (Liên Tông Tịnh Độ) – Ngọc Hằng (LinhSonPhatgiao.com).

Đồng Nai, ngày 07 tháng 09 năm 2018
TRƯỞNG BTC LỄ HÚY KỴ ĐỨC TÔN SƯ
NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HUỆ GIÁC


NỘI QUY

  TỔ CHỨC LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 30 

ĐỨC TÔN SƯ HÒA THƯỢNG thượng THIỆN hạ PHƯỚC

húy NHỰT Ý, biệt hiệu ĐỨC MẪU TRẦU BỒNG LAI

Hằng năm, vào các ngày 28, 29, 30 tháng 07 và mùng 01 tháng 08 âm lịch, hàng giáo phẩm chư Tăng Ni, Phật tử Liên Tông Tịnh Độ Non bồng, các Tự Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất Niệm Phật đường khắp nơi trên cả nước trong tông phong vân tập về tham dự cúng lễ húy kỵ Đức Tôn sư, năm nay bắt đầu từ ngày 28,29/7 và mùng 01/8/ Đinh Dậu (2017)

Quá trình tổ chức có đông đảo con cháu môn đệ trong tông phong về dự và làm công quả. Ngoài ra, còn có các phái đoàn Đạo tràng Phật tử tham quan trẩy hội danh lam Quan Âm tu viện, ngôi Tổ đình niệm Phật tại miền Đông Nam bộ.
Do số lượng đại chúng tham dự lễ đông đảo, nên Hội đồng Tông phong, Ban Quản trị Quan Âm tu viện, cũng như Ban Tổ chức xin quy định một số điều cho các công việc Phật sự trong các ngày cúng lễ húy kỵ .

1/. BAN TỔ CHỨC : Ban Tổ chức điều hành các công việc Phật sự trong bốn ngày lễ cúng húy kỵ, chịu trách nhiệm các mặt Phật sự nội bộ cũng như Phật sự đối ngoại và cơ quan chức năng khi có việc cần thiết phải quan hệ .
Quý vị Phó ban Tổ chức có thể kiêm nhiệm một trong số các Tiểu ban, tùy theo năng lực, sức khỏe cho phép.
Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tổ chức thay mặt Trưởng, Phó ban Tổ chức điều hành các Phật sự trong các ngày lễ, trong thời gian có chư Tăng Ni, Đạo tràng Phật tử, các phái đoàn đến tham dự .

2/. TIỂU BAN NGHI LỄ : Điều hành các lễ nghi trong ngày lễ húy kỵ, trong đó có Ban Kinh sư chuyên trách việc cùng kiến, dâng lễ cúng dường, cúng cơm Phật tại Chính điện, Cúng tiến sư tại Điện thờ Hòa thượng Tôn sư (khu vực Ni), Tổ đường (khu vực Tăng) và trách nhiệm công phu bái sám. Tất cả các lễ nghi cúng kiến được sắp xếp trong nội bộ của Tiểu ban .

3/. TIỂU BAN TIẾP TÂN : Kết họp với Tiểu ban Thị giả, Trà nước, cung đón, tiếp đãi Chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài Tông phong. Đồng thời phát tâm hướng dẫn một số Phật tử cộng sự để tiếp các phái đoàn Đạo tràng Phật Tử đến tham dự tại các địa điểm nội viện, như :
- Phía trước Chính điện của khu vực Ni
- Tại phòng khách của Tổ đường khu vực Tăng
- Tại các phòng khách chư Tăng, phòng khách chư Ni
Tiểu ban tiếp tân được chia ra làm hai nhóm chính thức : - một của chư Tăng và quý vị nam Phật tử – một của chư Ni và quý vị nữ Phật tử, sẽ được sắp xếp phân công Phật sự trong Tiểu ban.
Về việc tiếp khách Tăng Ni tại phòng nghỉ, sẽ có quý vị Thị giả trực tiếp chăm sóc chư Tăng, các bậc Tôn túc Trưởng lão và quý vị Thị giả Ni trực tiếp chăm sóc chư Ni .
Tiểu ban Tiếp tân còn có trách nhiệm hướng dẫn nam nữ Phật tử địa điểm lễ bái Tam bảo, lễ tổ thầy, dâng cúng dường hương hoa phẩm vật tại Bàn tiếp lễ (có người phụ trách) và sắp xếp chổ nghỉ ngơi của nam nữ Phật tử.
Chú ý Nam ở khu vực chư Tăng; Nữ ở khu vực chư Ni. Tuy nhiên những lúc trời mưa bão, Ban tổ chức cho phép quý vị khách hành hương có cháu nhỏ vào trong trai đường chư Tăng, các phòng khách lớn tạm nghỉ để tránh mưa.

4/. TIỂU BAN HÀNH ĐƯỜNG : Làm việc chung với Tiểu ban Tiếp tân, phụ trách đãi ăn các buổi sáng, trưa, chiều. Tiểu ban Hành đường được chia ra hai nhóm, gồm : một của chư Tăng và Ưu Bà tắc; một của chư Ni và Ưu Bà di. Tuy chia ra làm hai nhóm, song những lúc Phật tử về đông, chư Tăng và các vị Ưu Bà tắc có thể đến tại khu vực Ni giới phụ giúp việc đãi ăn uống. Xin đề nghị vị Trưởng Tiểu ban và các vị Phó Tiểu ban tùy theo diễn biến của chư Tăng Ni, Phật tử vãng lai để phân công làm Phật sự, nhất là cần quan tâm đến các phái đoàn ở xa đến trể .
Ngày mùng 01 âm lịch là lễ chính thức, số lượng người tham dự càng đông hơn, nên trong khoảng thời gian cúng cơm Phật tại Chánh điện và cúng tiến sư tại Trai đường Tăng thì quý vị Hành đường có thể đãi cơm cho Phật tử, trong đó có sự giúp đỡ của vị Tiếp tân, Trật tự, Vận thủy để tránh mọi tình huống phức tạp tại nhà trù, làm mất trang nghiêm thanh tịnh trong giờ ăn uống của người con Phật .

5/. TIỂU BAN VẬN THỦY : Chuyên lo việc nấu nước phía sau nhà trù, chú ý trông coi nước uống tại các bàn tiếp khách và các nơi công cộng. Cẩn trọng khuyến cáo các Phật tử không được dời ly tách, dụng cụ uống nước đi nơi khác, giữ gìn ly tách sạch sẽ và đầy đủ tại các bàn Tiếp tân .
Ngoài ra, còn một bộ phận vận thủy quan trọng khác là phụ trách về đường ống nước. Khi có nhu cầu Ban Tổ chức sẽ nhờ những vị chuyên giữ gìn đường ống và những vị trong Tiểu nan Trật tự giúp đỡ và bảo vệ. Tiểu ban Vận thủy làm việc chung với các Tiểu ban Hành đường và Tiếp tân.

6/. TIỂU BAN NHÀ TRÙ : Nhà trù là nơi nấu ăn cúng dường thanh tịnh cho tịnh đức đại chúng Tăng Ni, Phật tử. Nên bất cứ ai, khi có việc cần đến nhà trù, thì không nên tạo ra những hình thức làm mất trang nghiêm, gây khó khăn cho những người đang làm công quả nấu ăn. Trong Tiểu ban Hành đường sẽ cử một số vị để dọn cơm phục vụ cho chư Tăng Ni, Phật tử trong các Tiểu ban làm Phật sự công quả trong ba ngày lễ húy kỵ. Đồng thời còn có trách nhiệm đãi cơm cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tông phong có tâm về tham dự lễ húy kỵ Đức Tôn sư .
Các Tiểu ban Vận thủy, Hành đường, Trật tự sẽ cử một số vị đến nhà trù để phụ lực trong những lúc khách thập phương về dự quá đông .

7/. TIỂU BAN HƯƠNG ĐĂNG : Được chia ra làm hai nhóm : một của chư Tăng và Phật tử; một của chư Ni và Phật tử. Tiểu ban có trách nhiệm tiếp các lễ vật hương, đăng, trà, quả… do Ban Tiếp lễ sau khi tiếp nhận và giao đến. Tiểu ban Hương đăng sắp xếp việc dâng cúng dường hoa, quả tại các nơi thờ phượng chiêm bái. Xin đề nghị quan tâm đến việc trang nghiêm nơi bàn thờ, tất cả những bao ni lông, bao nhang…không được để trên bàn Phật, dù là tạm thời …
Trong Tiểu ban Hương đăng sẽ có đặt một bàn Tiếp lễ thống nhất một nơi tại khu vực Ni để tiếp nhận, ghi chép vào sổ các lễ vật do các phái đoàn Tăng Ni, Phật tử đến cúng dường, báo cho vị xướng ngôn giới thiệu Trưởng đoàn .
Ban Hương đăng còn có trách nhiệm Tri chung, Tri cổ, tiếp đón Chư Tôn giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa quang lâm chứng minh, tham dự lễ, các lễ cúng cơm Phật, Tiến sư.

8/. TIỂU BAN TRẬT TỰ : Phụ trách giữ trật tự nơi tôn nghiêm thờ cúng, sắp xếp giữ gìn các loại xe của Tăng Ni, Phật tử đến tham dự lễ húy kỵ trong ba ngày 29,30 tháng 07 âl, mùng 01 tháng 08 Âl và chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản của khách tham dự lễ tại các bãi giữ xe. Ngày và đêm khi có sự việc xảy ra, trật tự sẽ chịu trách nhiệm giải quyết ổn định trong phạm vi nội viện. Nếu sự việc xảy ra bên ngoài, có liên quan đến Tu viện, trật tự viên trình báo ngay với Cơ quan Chính quyền gần nhất để xin hổ trợ giải quyết.
Xin yêu cầu quý vị trật tự viên giải tán ngay tất cả các thanh niên nam nữ ngoài đời lợi dụng trong lúc cúng lễ, tụ tập trong tu viện, trước Chính điện, hoặc tại các hoa viên của Tu viện làm việc tình tự, tình trạng nầy được xem như không bảo đãm an toàn trật tự trong phạm vi tôn nghiêm của cơ sở tôn giáo .
Tuyệt đối, phải giải tán những nơi có bài bạc, xăm quẻ, bói toán, những vị ăn xin. Trật tự còn phải chịu trách nhiệm sắp xếp những vị buôn bán hàng vặt, đưa vào khu vực mua bán không vì tình cảm riêng tư, buông lỏng cho buôn bán trong phạm vi lưu thông bên trong tu viện. Hết sức nhã nhặn đối với những người buôn bán hàng vặt, những người ăn xin..khi làm việc mời họ đi nơi khác .

Khuyến cáo những người ăn hàng vặt, hút thuốc lá không được vứt rác, khăn giấy lau mặt xuống đường, đụng đâu bỏ đó trong các huê viên, trong vườn cây trồng, các bồn, chậu kiểng, đường đi kinh hành niệm Phật, dưới chân Pháp Tháp thờ phượng, sẽ làm mất đi sự tôn kính ngôi Tam bảo, Pháp tháp…
Tiểu Ban Trật tự được chia làm hai nhóm : một của chư Tăng và Phật tử, một của chư Ni và Phật tử. Phải nghiêm khắc đối với những ai cố tình gây rối trong nội viện, mỗi khi có sự việc xảy ra phải cố gắng giải quyết tối đa ba lần, nhưng nếu vẫn còn xảy đến các sự việc đó, thì phải liên hệ ngay với Cơ quan Chính quyền gần nhất giúp bảo vệ cuộc lễ .

Tất cả các Công ty nhiếp ảnh, nhiếp ảnh viên, những người sử dụng caméra là Phật tử hay không phải Phật tử đều được sử dụng chụp ảnh, quây phim không phải bị trở ngại. Các giờ tập trung cúng kiến, chỉ có một vài máy ảnh, caméra của Ban Tổ chức được thao tác phận sự .

Xe máy hay xe đạp của người đi cúng lễ, khi đã được đưa vào bãi giữ xe, không được cho mượn sử dụng. Các loại xe đạp, xe gắn máy, xe bốn bánh của người đi làm Phật sự cho Ban Tổ chức và tu viện xuất phát từ khu vực Ni, khu vực Tăng, được phép lưu thông từ cổng vào khu vực Ni, nhưng phải cẩn thận dẫn bộ, không được nổ máy chạy trong nội viện. Xe bốn bánh chạy thật chậm khi rước chư Tôn Hòa thượng, hoặc chở phẩm vật cúng dường.

Cho phép xe ba bánh, bốn bánh loại nhỏ (chuyên chở 500 ký, xe lớn không được vào, phải nhờ người khuân vác, hoặc xe ba bánh của Tu viện chuyên chở ) chở vật thực cúng dường vào tận phía trước Nhà trù, sau khi xuống hàng, sẽ trở lại đậu ở bãi giữ xe do trật tự viên hướng dẫn. Xe ba bánh, bốn bánh do chủ nhân tự gìn giữ .

9/. TIỂU BAN ÂM THANH ÁNH SÁNG : Chịu trách nhiệm về âm thanh, thay mặt Thường trực Ban Tổ chức xướng ngôn giới thiệu các phái đoàn đến cúng lễ, hoặc khi có việc cần .
Bảo vệ và điều hòa ánh sáng trong các ngày lễ và đang khi hành lễ. Không nên thiết kế bóng đèn quá nhiều, quá tải điện kế, để tránh các sự cố mất điện. Những vị làm công quả phải chấp hành theo sự hướng dẫn của những vị có trách nhiệm về điện trong Tu viện.

10/. TIỂU BAN Y TẾ : Chăm sóc sức khỏe cho Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tu viện đang tham dự lễ. Khi có bệnh đều được sơ cứu .
Phòng cấp cứu, phát thuốc được đặt tại Chi hội Chữ Thập đỏ Quan Âm tu viện (cạnh cổng Tu Viện)

11/. TIỂU BAN VỆ SINH : Có trách nhiệm nhắc nhở những người ăn hàng vặt, người hút thuốc lá, người buôn bán không được vứt rác bừa bãi trên các ngã đường, các chậu kiểng, chậu hoa, các huê viên. Không được vứt bao thuốc lá, tàn thuốc, bao ni lông, bao nhang, khăn giấy lau mặt, vỏ trái cây vào các bồn kiểng.
Đề nghị quý vị trong Tiểu ban Vệ sinh, khi đã được phân công, có kế họach : Đúng một buổi nên tổ chức một nhóm Ban viên đi đến phía trước Nhà bếp, gần giếng nước, khu vực chánh điện, trai đường chư Tăng, Viện Tịnh độ, khu vực pháp tháp ông Cố… gom rác bỏ vào thùng rác và xách đi đổ ngòai bãi rác, khi đi đổ rác tránh đụng chạm những nơi có khách đang nghỉ ngơi, nhất là ở khu vực trai đường, khu vực Viện Tịnh độ nam, khu vực ăn uống...

12/. TIỂU BAN VĂN NGHỆ : Các Đoàn văn nghệ phải đăng ký những bài hát của đoàn mình và danh hiệu đoàn ca múa để Ban Tổ chức sắp xếp và giới thiệu .
Hạn chế những bài phát biểu cảm tưởng của Tăng Ni, Phật tử, những bài phát biểu quá dài dòng. Tuy nhiên, Ban tổ chức rất tôn trọng, những bài phát biểu đó và sẽ xin lại để lưu niệm ở phần nghi lễ trong tông phong. 

Các tiết mục văn nghệ được trình diễn cúng dường giác linh Đức Tôn sư bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 28/07 âl, mỗi ngày trình diễn cho đến 23 giờ tạm nghỉ.
Đêm 29/07 âl chỉ có những bài hát của quý Ni sư, Sư cô Quan Âm tu viện, Bửu Hoa ni viện, chùa Phước Ân, Ban Văn nghệ nhạc sĩ Quý Luân, Minh Hữu, Hoàng Ngọc Ẩn. Thời gian còn lại dành cho toàn thể đại chúng Tăng Ni, Phật tử đi kinh hành nhiểu Tháp Đức Tôn sư diễn ra vào lúc 22 giờ. Đến 24 giờ hồi hướng chỉ tịnh.
Toàn thể Tăng Ni, Phật tử tạm nghỉ, cho đến 4 giờ sáng Ban tổ chức ấn tống kinh sách Phật, băng đĩa CD,VCD những bài thuyết pháp của chư Tôn đức Tăng Ni Giảng sư Quan Âm tu viện. Toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử bắt đầu bước vào buổi lễ chánh thức.
Ban Tổ chức thành tâm cung thỉnh, kính mời chư Tôn giáo phẩm Tăng Ni, Phật tử hoan hỷ phát bồ đề tâm tham gia làm công quả Phật sự, báo hiếu, báo ân trong các ngày lễ húy kỵ Đức Tôn sư. Đây là cơ hội để môn đệ, con cháu của Đức Tôn sư được cùng nhau họp mặt để chia sẻ những kinh nghiệm tu học và hoằng pháp lợi sanh .
Nội quy nầy được làm thành quy chế tổ chức áp dụng trong các ngày cúng lễ húy kỵ Đức Tôn sư hằng năm, được tu chỉnh vào ngày 21 tháng 7, năm Bính Thân (23/8/2016)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

BAN TỔ CHỨC
LỄ HÚY KỴ ĐỨC TÔN SƯ, 2018Có phản hồi đến “Ban Tổ Chức Và Nội Quy Lễ Húy Kỵ Đức Tôn Sư Thiện Phước Nhựt Ý Lần Thứ 30”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com