Nghe tin Hòa Thượng đi xa

Lòng con thương cảm thiết tha đau buồn

Viên Minh cổ tự rèm buông

Cao tăng thông tuệ cội nguồn Phật ân

Một trăm năm lẻ (105) chuyên cần

Trì tu đức hạnh thanh bần thiện chơn

Quanh năm cày cấy sớm hôm

“Nhất nhật bất tác” làm cơm nuôi mình

Thiền sư Bách Trượng chứng minh

Noi theo công hạnh anh minh tổ truyền

Trọn đời gìn giữ đạo huyền

Chùa quê thanh đạm tinh chuyên tu hành

Chưa từng xuất ngoại đua tranh

Xa hoa phố thị loanh quanh không màng

Ngày đêm niệm Phật truyền ban

Vô ưu nhất định nhẫn kham độ đời

Dịch kinh, giảng dạy lục thời

Công phu trì tụng vạn lời truyền đăng

Lợi danh bọt biển lăn tăn

Bụi trần không vướng lục căn tịnh bình

Chưa từng phí phạm an sinh

Cầu siêu vàng mã hiển linh dối đời

Tử vi bói quẻ không mời

Viên Minh an tự là nơi thanh bần

Tiền tài như áng phù vân

Thầy chưa từng giữ chẳng cần gì hơn

Rau dưa trồng trọt trong vườn

Vật dùng xưa cũ thân thương bên mình

Áo sờn guốc mộc an bình

Hương đồng thoảng nhẹ bóng hình chân như

Ngày mười hai độ tháng tư

Một chín mười bảy (1917) minh sư ra đời

Ninh Bình cảnh đẹp tuyệt vời

Khánh Tiên, Yên Khánh là nơi quê thầy

Gia đình Phật tử hiền ngay

Ngài là con thứ anh em ba người

Năm lên chín tuổi hồng tươi

Theo hầu sư cụ Đàm Cơ học hành

Mười ba tuổi lại sang trang

Bái sư tổ Thích Nguyên An tu trì

Năm mười sáu tuổi ứng thi

Sa di thụ giới đường đi an bày

Năm mười tám tuổi hương bay

Viên Minh Chùa Ráng duyên xoay sâu dày

Lạy sư Quảng Tốn làm thầy

Bồ đề gieo hạt chốn này không phai

Năm hai mươi tuổi lên đài

Thọ Bồ Tát Giới miệt mài tinh chuyên

Tế Xuyên, Hương Tích, Vĩnh Nghiêm

Sam phương cầu đạo thề nguyền quyết tu

Thập phương hành pháp vân du

Đến năm năm bảy (1957) về tu chùa nhà

Năm sáu mươi mốt (1961) phôi pha

Sư phụ Quảng Tốn đi xa về trời

Truyền đăng hòa thượng vâng lời

Trụ trì kế tổ là đời thứ ba

Đến năm tám bảy (1987) thiết tha

Tam cố hòa thượng một nhà thỉnh thưa

Mời Ngài gieo pháp tam thừa

Hoạt động giáo hội như mưa cam lồ

Biết bao chức vụ Phật đồ

Chứng minh, truyền dạy hành bồ tát ngay

Hai ngàn lẻ bảy (2007) đến nay

Đệ Tam Pháp Chủ hội đồng chứng minh

Việt Nam Phật giáo hiển vinh

Hòa thượng xuất thế chân linh anh tường

Đạo đời hai nẻo thân thương

Dầu hơn trăm tuổi vẫn vương chùa nghèo

Danh xưng ca ngợi chẳng theo

Sư ông giản dị trong veo hiền từ

Giọng Ngài giảng đạo chơn như

Âm thanh vang vọng chẳng từ hèn sang

Lời vàng khuôn ngọc bình an

Đầu đà tu hạnh gieo đàn thiện chân

“Tùng lâm pháp Yếu” nghĩa nhân

Không lời cao rộng rất gần thế gian

Như Ngài Ca Diếp gian nan

Đơn sơ thanh khiết vượt ngàn cõi thiêng

Hành giả cao phước hữu duyên

Gần bên hòa thượng đạo huyền thấm sâu

Trời xanh gieo nỗi thảm sầu

Cửu nguyệt mười sáu (16/9 AL) Ngài hầu Như Lai

Thâu thần viên tịch Thiên Thai

Cao đăng Tịnh độ liên đài nở hoa

Sen hồng héo rũ nhạt nhòa

Hai ngàn hăm mốt (2021) chói lòa tràn mi

Còn đâu hình bóng mọi khi

Sư ông nhẹ gót đường đi đợi chờ

Cười vui giảng đạo lời thơ

“Nhà chùa cỗ Tết” từng giờ đều tu

Biết ngày nhập diệt thiên thu

Dặn dò tang lễ phải như Phật truyền

Không vòng hoa viếng thường xuyên

Dài dòng tiểu sử tốn tiền lễ nghi

Tổn hại công đức Tăng Ni

Phiền hành Phật tử phải đi lo hầu

Một đời giản dị vô cầu

Hơn trăm tuổi hạt một mầu tịnh thanh

Thương Ngài niệm Phật xuyên canh

Nguyện cầu thế giới nhân sinh an hòa

Giác linh rực sáng hơn hoa

Hào quang chiếu rạng một tòa Như Lai

Viên Minh cảnh cũ hôm mai

Sư ông theo Phật liên đài lạc bang

Chúng con dòng lệ đôi hàng

Thương mình phận bạc xa ngàn trùng khơi

Cao tăng đắc đạo rạng ngời

Chân sư hiếm gặp đời đời tiếc thương

Hoa Kỳ con thắp tâm hương

Lạy Ngài đã đến gieo đường Phật gia

Để con biết chốn về nhà

Trăng rằm soi nẻo Ta Bà khổ đau

Dẫu chưa duyên phước nhiệm mầu

Gặp Ngài đảnh lễ biết đâu chùa thầy

Tròn tâm kính nguyện không lay

Tri ân Ngài đã dang tay giúp đời

Sống đời mô phạm tuyệt vời

Để tâm con vẫn nhớ lời đạo an

Tin vào tam bảo không tàn

Tự hào, hãnh diện muôn ngàn nhớ ơn

ĐAỊ từ bi nguyện sắc son

LÃO nông tăng hiện vẫn còn quanh đây

HÒA minh soi chiếu xua mây

THƯỢNG tâm Phật huệ tròn đầy chân như

THÍCH làm điều thiện cần cù

PHỔ quang hằng ngọc thiên thu theo Ngài

TUỆ tri liễu đạo hôm mai

KÍNH xin người sớm tái lai giúp đời

TÂM bình con lạy Phật trời

THÀNH minh nhớ tưởng những lời truyền ban

TRI ân chư Phật muôn vàn

NIỆM chuyên Tịnh Độ nhanh sang gặp Ngài.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

Ngọc Hằng

Xem thêm:

Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Của Đệ Tam Pháp Chủ - Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ TuệCó phản hồi đến “Tiểu Sử Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ - Từ Hoa Kỳ Bái Vọng Chân Sư”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com