Lời bài hát: Chân Ngã Di Đà

Vì cuộc sống chúng sanh quay cuồng, bao nhục vinh khổ đau khôn lường, tham ái sân ngã mạn luôn vấn vương. Tựa con sóng nhấp nhô không dừng, bao giờ ngưng hỡi tâm hư vọng? Nay thấy thân vô thường mà xả buông. Đường trần thế hóa ra thiên đường, khi lòng thương xóa tan căm hờn, an trú câu Di Đà muôn trái tim. Nhìn kẻ dữ xét soi tâm mình, trông hiền nhân gắng tu cho bằng, tinh tấn trong tu hành mà độ sanh. Dẫu cho đời ta bao xót xa, ta vững tin vào Phật Đà, thường tỉnh giác luôn khẩn thiết nhiếp tâm về Tây Phương từ hôm nay. Vượt qua ái hà, lìa xa ý tà. Trao dồi đức hạnh Như Lai, đêm ngày Di Đà không phai, để tâm mãi mãi Bồ đề khai.Có phản hồi đến “Video: Ca Khúc Chân Ngã Di Đà”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com