Có người hỏi tôi, thưa Pháp sư, con niệm Phật khi nào có thể được nhất tâm ?
Con muốn niệm được nhất tâm !

Tôi bèn thành thật nói với họ, tôi nói bạn đừng hy vọng, bạn trong đời này sẽ không được nhất tâm đâu ! Họ hỏi tại sao vậy ?

Bởi vì bạn có một cái nhất tâm, cái vọng niệm đó tồn tại, thì bạn không thể được nhất tâm, không được phép. Cái ý niệm này không còn nữa, thì bạn đã nhất tâm rồi.

Còn có một ý niệm cầu nhất tâm ở trong đó, như thế bạn làm sao có thể nhất tâm được ?

Lời tôi nói đều là lời chân thật, không có hy vọng, nhất định phải biết. Cho nên nói mạc cánh mịch chân. Tuyệt đối không cầu chân, cái vọng hết rồi chính là chân.
Cái vọng hết rồi lại muốn tìm một cái chân, thế là lại biến thành vọng rồi !

Cho nên phía trước nói, trên cầu Phật đạo, không được có cái ý niệm trên cầu Phật đạo này, phải có nguyện lớn trên cầu Phật đạo, chứ không được có cái ý niệm này.

Có cái ý niệm này là không thể cầu được ! Đem cái ý niệm này buông sạch, chỉ cần đi làm thì một cách tự nhiên sẽ thành tựu viên mãn ngay, đều là cái ý nghĩa này.

Ta niệm Phật không trụ vào tướng niệm Phật, tham thiền không trụ vào tướng tham thiền, trì chú không trụ vào tướng của trì chú. Hiện nay tại sao người tham thiền nhìn người niệm Phật thấy chướng mắt, người niệm Phật nhìn người trì chú cũng thấy chướng mắt. Nguyên nhân gì vậy ?

Đã dính tướng. Nếu như tất cả đều vô trụ thì tâm liền thanh tịnh, bình đẳng, thế mọi người chắc chắn chung sống một nhà hoan hỷ rồi. Chính là bởi vì dính tướng, dính tướng là tu mù luyện mò, là làm giả, không phải làm thật. Làm thật thì mọi người chung sống hòa thuận, làm giả lại đố kỵ lẫn nhau, thế thì vô phương rồi !

Ở trong giả có xung đột, có ý kiến, ở trong thật không có. Ở trong thật, tâm đều rất thanh tịnh, mãi cho đến thành Phật, bạn vẫn giữ vững cái nguyên tắc này, vẫn tu là tu cái này.

Mặc áo không dính cái tướng của mặc áo, ăn cơm không dính tướng của ăn cơm, làm việc không dính tướng của làm việc, không dính cái tướng của làm việc thì sẽ không mệt, làm nhiều đi nữa cũng không bị mệt.

Tại sao họ bị mệt vậy ? Bởi vì họ dính tướng !

H.T. TỊNH KHÔNG !Có phản hồi đến “Tuyệt Đối Không Lấy Vọng Cầu Chân - Pháp Sư Tịnh Không ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com