Có 1 phản hồi đến “Video: Quan Âm Tu Viện Biên Hòa Và Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng”

  1. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAM MÔ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ BỒ TÁT - NAM MÔ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG. Cúi xin Thầy Mẹ Tổ Thầy: Từ Bi thường gia hộ cho Con Cháu trong Tông Phong được Tu Hành Tinh Tấn Đạo Quả Viên Thành. Con Cháu Hương Quê Kính Bái.

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com