Tình cờ đọc được 1 bài viết về hạnh tu sĩ (độc thân) và hạnh yogi (có gia đình, phối ngẫu) trong Mật giáo Kim Cương Thừa. Bài viết có nhiều điểm hay, nhưng có 1 dòng ghi: “Đức Liên Hoa Sinh có 2 vợ” làm không ít người giật mình. Xin được chia sẻ bài viết này để bổ sung cho quan điểm này!

Từ “wife” trong tiếng Anh dịch ra nghĩa là “vợ”, còn từ “consort “dịch ra là phối ngẫu trong Phật Giáo Kim Cương Thừa là 2 từ mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau! Đức Liên Hoa Sinh không có 2 vợ, mà Ngài có 2 vị phối ngẫu chính!

Xem thêm:

Thầy Tu Có Vợ

Vợ là yêu, lấy nhau, có con cái hoặc không có con theo kiểu thế gian, vui hưởng dục lạc và đau khổ, ghen tuông, sở hữu ích kỉ… cũng bởi dục lạc. Còn phối ngẫu thì vô cùng đặc biệt, khác hẳn với kiểu thế gian hưởng thụ, không có yêu đương luyến ái gì cả, mà từ bi thương xót cứu độ, hợp nhất phương tiện và trí tuệ. Bởi ông thầy tu Phật, hơn nữa lại là bậc Thầy Đạo cho chúng Nhân và Thiên nhìn vào, ông cũng dục lạc thì trời người sao học dc hạnh xả ly và sao họ kính nể ông mà học Pháp ông truyền.

Phối ngẫu thường là đệ tử hay bạn tu cùng dòng phái, được bậc Đạo Sư có năng lực giác ngộ (nhìn được nhân duyên quá khứ, hiện tại và vị lai, có năng lực nhìn được căn cơ, kinh mạch, lộ trình tu tập trong nhiều kiếp của đệ tử) cho phép tu tập mới được có phối ngẫu. Do vậy không có mâu thuẫn về sự thanh tịnh giữa các tu sĩ sống độc thân và các yogi có gia đình theo Mật giáo, vì các vị đều xả ly trong tâm và không còn bám luyến vào tham ái! Khi giao kết phối ngẫu, chỉ một niệm tưởng lệch sang chuyện nam nữ dung tục hay để xuất tinh (mất hạt tigle sáng tạo) là đọa địa ngục như các Mật điển vẫn nói: Sơ xuất làm mất hạt thì tội còn nặng hơn giết hại Phật Amitabha Vô Lượng Quang. (Vì là một giới luật nghiêm minh của Mật giáo nên không thọ nhận thì thôi, còn đã thọ giới mà phá giới thì đọa Địa Ngục là điều tất yếu)

Nên Đức Liên Hoa Sinh khi tu hành, trở thành bậc Thầy – Đạo Sư rồi, Ngài không có vợ, không có con. Ngài chỉ có phối ngẫu. Còn các bậc Thầy Lama đủ phẩm tánh làm Đạo Sư thì thường trước đó đều xuất gia, đã thấu suốt hạnh xả ly, sau đó khi có phối ngẫu, có con thì các Ngài đều được các Thầy hữu hình, vô hình tiên tri báo trước và cho phép có để làm phương tiện độ chúng sinh! Và các Ngài thường đều biết trước con cái sinh ra là các vị trong dòng truyền tái sinh để cùng thực thị các Phật sự cứu độ chúng sinh!

Hy vọng người tu hiểu rõ sự khác nhau giữa “vợ” và “phối ngẫu” để bảo vệ giáo lý thanh tịnh, không thì sẽ có các vị thầy chưa xuất gia, chưa xả bỏ trong tâm, chưa nhập thất hoàn thành sự chứng ngộ, có 1 chút thần thông, 1 chút kiến thức đọc sách, nói lời dễ nghe, mượn giáo lý cao siêu của Mật thừa cho phép mình hưởng thụ dục lạc rồi đi giảng Pháp, như vậy họ sẽ bị chúng vô hình cản trở, tội nghiệp! Và người nghe Pháp cũng mơ hồ, kẻ tin thì hiểu lầm chánh pháp, kẻ không tin thì báng bổ giáo lý!

Chân tâm thường thanh tịnh, Thế gian thường khổ đau! Vào Chân Tâm là giải thoát, Vào Thế Gian là vô thường! Cầu mong Phật pháp trường tồn và không ngừng cứu độ chúng sinh cần được cứu!

SAMAYA STVAM

Dharma Dipo (Pháp Đăng)

Ghi lại ngày mùng 8 lịch Tây Tạng – Ngày Đức Phật Dược Sư và Đức Thánh Cứu Độ TaraCó 1 phản hồi đến “Sự Khác Nhau Giữa Vợ Và Phối Ngẫu Của Các Lama”

  1. Hải Yến đã nói

    Dạ cho con hỏi nếu 1 người nam tu Mật đã có vợ con, vài năm sau gặp 1 người con gái cũng có gia đình và có con ,họ bảo người nữ kia là vợ tiền kiếp, là phối ngẫu của mình.Sau này còn phải có con với người nữ kia nữa.Như vậy là như nào ạ , vì chuyện này mà cả 2 bên gia đình đang rất loạn có thể dẫn để đổ vỡ hôn nhân.Dạ con cảm ơn rất nhiều

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com