Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ- Nhà lãnh đạo tam linh của Tây Tạng, Đức Dalai Latma hôm nay đã kêu gọi những tín đồ hãy theo con đường của Đức Phật để cũng cố nền hòa bình cho thế giới.

Phật giáo không chỉ nên xem đó là truyền thống mà phải là vấn đề để tu tập, thực hành. Đức Dalai Latma đã phát biểu như vậy với khác tín đồ khi họ tập trung tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo khi xưa trong lễ Kalchakra Purja được tổ chức ở đây.

Ngài mô tả Đức Phật như là “một nhà khoa học và đối thoại về tôn giáo và tôi đang đi theo con đường của Đức Phật như một vị thầy để duy trì nền hòa bình cho thế giới.” Nhà lãnh đạo tâm linh của Tây Tạng truyền tải thông điệp chúc mừng năm mới đến cho tất cả các tín đồ đến đây từ khắp nơi trên thế giới.

Sự nhiệt tình hiện rõ giữa các tín đồ khi họ bất chấp điều kiện thời tiết và mưa để lắng nghe các bài thuyết pháp của Đức Dalai Latma.

An ninh được siết chặt trong suốt thời gian diễn ra lễ Kalchakra Puja.

Đức Dalai Latma đã đến đây từ hôm qua từ Himachal Prachesh để tham dự vào lễ Kalchakra Purja, một nghi lễ tôn giáo rất quan trọng trong 10 ngày. Nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng cũng đến cầu nguyện tại đền Đại Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng.

Ngọc Hằng dịch

Theo PTICó phản hồi đến “Đức Dalai Latma: Hòa Bình Cho Thế Giới Theo Con Đường Của Đức Phật”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com