Đối với người Việt Nam, Bồ Tát Quán Thế Âm rất thân thương gần gũi đi vào trong đời sống văn hóa tâm linh của con người. Mỗi khi có nạn tai, dù là người biết đạo hay không biết đạo, đều thành khẩn chắp tay cầu nguyện Ngài như một đấng cứu linh khốn nguy. Sức bi nguyện rộng sâu với tiếng tầm thinh cứu khổ cứu nạn như tình thương của mẹ hiền vĩ đại nên thân tướng của Ngài thường được khắc họa là một nữ Bồ Tát hiển linh theo hóa duyên của chúng sanh mà Ngài thị hiện cứu giúp muôn loài.

Trong tình yêu thương với cả tấm lòng thành kính dâng lên Ngài nhân kỷ niệm ngày khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm 19/2, chư tăng ni Phật tử của Quan Âm Tu Viện đã trang nghiêm long trọng tổ chức khóa lễ lạy Ngũ Bách Danh vào lúc 19:30 đêm 18/2.

Theo Hòa Thượng Thích Giác Quang, "Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm không có Đại tạng kinh. Trong Kiến Đàn Giải Uế Nghi của Thủy Lục Chư Khoa có lời tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm: “Nhân tu sáu độ, quả chứng một thừa, thệ nguyện rộng sâu như biển lớn mênh mông không thể đo lường, từ bi cao lớn tợ trời xanh che trùm chẳng thấy ngằn mé, cúng thân bất hoại, rộng phát mười hai nguyện đẹp, trải vô lượng kiếp, linh ứng năm trăm tên lành

Công đức lễ bái 500 lạy danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát rất lớn, tiêu diệt tội nghiệp, ma chướng đều trừ, thân tâm an lạc. Vì thế ngày nay, các chùa, Tổ Đình, Tu viện đều có tổ chức hằng tháng, tổ chức ngày vía Quan Thế Âm 19 tháng 6 âm lịch, ngày vía Quan Thế Âm 19 tháng 9 chư Tăng Ni, nam nữ Phật tử tham dự rất đông đủ." (Phật Pháp Vấn Đáp Tập 2)

Mở đầu khóa lễ, HT Thích Giác Quang, viện phó Quan Âm Tu Viện đã có một thời pháp ngắn thuyết giảng về nguyên nhân ý nghĩa của khóa lễ lạy Ngũ Bách Danh. Hòa Thượng tán thán tinh thần ham tu, ham học và nhắn nhủ đại chúng cố gắng học theo hạnh cứu khổ cứu nạn tầm thinh của Bồ Tát Quán Thế Âm mang tình thương yêu rộng khắp vào trong đời sống của chính mình và gia đình.

Sau đó, dưới sự hướng dẫn của quý chư tôn thiền đức, cả đạo tràng cùng bắt đầu nhất tâm khóa lễ lạy từng danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đạo tràng có một thời nghỉ ngắn sau khi xưng tán lạy đến danh hiệu thứ 250 của Ngài để giúp đại chúng lấy lại sức khỏe, bình tâm thực hành trọn khóa lễ lạy 500 danh hiệu Phật. Cuối khóa lễ cả đạo tràng cùng nhất tâm cầu nguyện công đức đến khắp pháp giới chúng sanh, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc giữa những ánh đèn hoa đăng lung linh tỏa rạng như hào quang của Ngài đang hiện về ngôi chùa được mang tên của Ngài – Quan Âm Tu Viện tại Đồng Nai.

Ngọc Hằng

Có 2 phản hồi đến “Chùm Ảnh: Lung Linh Khóa Lễ Lạy Ngũ Bách Danh Tại Quan Âm Tu Viện Đồng Nai”

  1. Trần thái thanh đã nói

    Tây Phương Bồng Đảo chốn lạc bang, Nhàn du viếng cảnh Niết Bàn từ bi. Phong cảnh tuyệt đẹp, đúng là cảnh Niết Bàn tại nhân gian, mong ngày trở lại để được cúi đầu lạy dưới chân Đức Đại từ Đại bi.

  2. Linh Vũ đã nói

    Hôm qua không được về chùa, tiếc quá. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Con xin chắp tay lạy Ngài

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com