Trung Hoa Muốn Phá Hủy Thành Phố Cổ Phật Giáo Ở Afgahnistan Để Khai Thác Đồng

“Tôi lấy làm tiếc nếu họ cho phép điều này.” Javed Noorani, một cựu thành viên trong tổ chức phi lợi nhuận Integrity Watch của Afghanistan cho biết “Ngân hàng thế giới đang hợp tác với chính phủ Afghanistan để cố gắng loại hỏi di tích này để an toàn nhưng chính hành động này là vi phạm các tiêu chuẩn và luật quốc tế về[...]