Đức Dalai Latma Trao Quyền Chọn Lựa Kế Vị Cho Người Dân Tây Tạng

kế vị 09/04/2017 10:48 0 bình luận

Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Dalai Latma hôm tứ bảy đã cho biết người dân Tây Tạng nên quyết định liệu họ có muốn tiếp tục với sự truyền thừa Latma của Ngài, cho biết thêm Ngài muốn tổ chức một cuộc họp với những nhà sư trưởng thượng vào năm nay để thảo luận việc kế vị.